Wracają loty do UK i na Ukrainę! Mamy pełną listę dozwolonych kierunków

Wieczorem w Dzienniku Ustaw pojawiło się nowe rozporządzenie Rady Ministrów.

Poza dotychczasowymi pozwoleniami na połączenia do wybranych krajów, niebo nad Polską zostało całkowicie otwarte na loty do/z Wielkiej Brytanii, ale także Czarnogóry, Gruzji, Japonii, Kanady, Republiki Albanii, Republiki Korei i Ukrainy.

Loty do Wielkiej Brytanii rozpoczeły się już od 28 czerwca, ale były dostępne dla obywateli Polski i osób związanych z Polską. Teraz loty są dostępne dla wszystkich.

Niestety zakaz nadal obejmuję Portugalię i Szwecję.

Rozporządzenie traci moc 14 lipca 2020 roku.

Pełna treść rozporządzenia:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 2020 r.w sprawie zakazów w ruchu lotniczymNa podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:

1. 1. Wprowadza się zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe. 2. Zakazu określonego w ust. 1 nie stosuje się do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:

1) z lotnisk położonych na terytorium:

a) państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z wyjątkiem Królestwa Szwecji i Republiki Portugalskiej,

b) Czarnogóry, Gruzji, Japonii, Kanady, Republiki Albanii, Republiki Korei i Ukrainy;

2) którymi są przewożone osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz. U. poz. 435, 469, 864, 905, 1030 i 1045), statkami powietrznymi wyczarterowanymi: a) przed dniem 15 marca 2020 r. na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie, lub b) na zlecenie Prezesa Rady Ministrów, lub c) na zlecenie osoby fizycznej lub osoby prawnej, posiadającymi do 15 miejsc pasażerskich;

3) o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze; 4) realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Rozporządzenie traci moc z dniem 14 lipca 2020 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Do niektórych państw niestety nie będziemy mogli wjechać. Rząd Kanady przedłużył do końca lipca upływający we wtorek zakaz wjazdu obcokrajowców na swoje terytorium, a Gruzja przedłużyła zakaz lotów międzynarodowych także do końca lipca.

Poprzedni artykuł. Jest lista! Na te kraje od jutra otwiera się UEAnna Pustizzi Z Tanimi Lotami związana od 2010 roku. Szefowa redakcji i opiekun Społeczności. Prywatnie mama dwójki wspaniałych dzieciaków i żona pilota samolotów. Pasjonuje się dobrą kuchnią i uwielbia wyszukiwać tanie loty. Kocha polskie morze i ma słabość do włoskiej pizzy.

źródło: tanie-loty.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *