Przerażające dane! Masowe wymieranie! Milion gatunków zagrożonych wyginięciem

Wali nam się świat. I niestety nie jest to wyolbrzymione stwierdzenie.
Bioróżnorodność zawsze była skarbem naszej planety, a jednocześnie podstawą naszego życia. Niestety przyszłość Ziemi stoi pod wielkim znakiem zapytania. Najnowszy (pierwszy taki kompleksowy) raport o stanie przyrody ukazuje przerażające dane. Rujnujemy zasoby naturalne, od których zależy tak naprawdę nasze przetrwanie. Mówi się, że ludzie wywołali na ziemi szóste masowe wymieranie.

Zbliża się katastrofa

Jak informuje Gazeta.pl, kilka dni temu przyjęto i dziś oficjalnie pokazano raport przygotowany przez Międzyrządową Platformę ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu (IPBES) działającą pod opieką ONZ. Dokument ma 1800 stron. Jednak skróconą, 40-stronicową wersję zaprezentowano w Paryżu. Przy raporcie przez trzy lata pracowało 145 ekspertów z 50 państw, a współpracowało kolejnych 310 naukowców.

Według raportu aż milion gatunków na Ziemi jest zagrożonych wyginięciem przez działalność człowieka. Jeśli nie podejmiemy radykalnych kroków, to zginiemy marnie. Szacuje się, że całkowita liczba gatunków to osiem milionów (przy czym w większości są to owady), ale tylko część z nich udało się w ogóle skatalogować. Oznacza to, że wiele zwierząt i roślin wymrze, zanim zdążymy je poznać. Natura jest w fatalnym stanie. I to my do tego doprowadziliśmy. Tempo wymierania gatunków na świecie jest dziesiątki a nawet setki razy szybsze niż średnia z ostatnich 10 milionów lat i co gorsza dalej wzrasta. Wzrost liczby ludności i konsumpcjonizm, innowacje technologiczne, rządy i odpowiedzialność społeczna, a raczej jej brak to wszystko ma wielki wpływ na nasze środowisko. Po prostu widać przyczyny i skutki globalnej sieci połączeń i wzajemnego wpływu różnych regionów świata.

Raport jednak pokazuje nie tylko nasz negatywny wpływ na przyrodę, ale również to, jak te zmiany natury wpływają później na nas (przykładem mogą być chociażby powodzie czy cyklony). Kwestia bioróżnorodności jest też ściśle związana ze zmianami klimatu.

Utrata bioróżnorodności

Robert Watson, szef panelu naukowego ONZ ds. Bioróżnorodności powiedział:

Musimy przyznać, że zmiany klimatyczne oraz utrata przyrody są równie ważne, nie tylko dla środowiska, ale także w kwestiach rozwoju i gospodarki. Przytłaczające dowody z szerokiego zakresu dziedzin prezentują złowieszczy obraz. Zdrowie ekosystemów, na których polegamy my i wszystkie inne gatunki, pogarsza się szybciej niż kiedykolwiek. Podkopujemy fundamenty naszych gospodarek, źródeł utrzymania, bezpieczeństwa żywności, zdrowia i jakości życia na całym świecie

Utrata bioróżnorodności zagraża również światowemu systemowi produkcji żywności i zwiększa podatność na szkodniki, choroby i zmiany klimatu. AFP (Agence France Presse) informuje, że trzy czwarte upraw jest uzależniona od zapylania przez zwierzęta, a nietrudno się domyślić, ze gdy tych zabraknie, nam zacznie brakować jedzenia. Już nie wspominając o miliardach ludzi, którzy zwyczajnie korzystają z drewna jako źródła energii czy nawet leków z różnego rodzaju roślin. Na świecie już trwa 2500 konfliktów o wodę, jedzenie, ziemię i paliwa.

Miażdżące fakty

Raport pokazuje straszne fakty. W ciągu ostatniego wieku obfitość gatunków na lądach spadła o co najmniej 20 proc. Zagrożonych jest od 30 do 40 proc. gatunków morskich. Od XVI wieku wymarło co najmniej 680 gatunków kręgowców. Aż trzy czwarte środowiska na lądzie i dwie trzecie na morzach i oceanach uległo poważnym zmianom przez działalność człowieka. Jedna trzecia powierzchni lądów i trzy czwarte zasobów słodkiej wody jest wykorzystywana w produkcji żywności i hodowli zwierząt. 33 proc. zasobów ryb morskich jest poławianych w niezrównoważony sposób; 60 proc. na granicy, a tylko 7 proc. w sposób zrównoważony. Zanieczyszczenie plastikiem zwiększyło się dziesięciokrotnie od roku 1980. Co roku wyrzucamy do oceanów 300-400 ton metali ciężkich, toksyn i innych odpadów przemysłowych. Przez nawozy dostające się do mórz powstało 400 martwych stref (powierzchnia większa od Wielkiej Brytanii). Między rokiem 1980 a 2000 zniszczono 100 mln hektarów lasów tropikalnych, głównie pod hodowlę bydła i uprawy.

Czy jest ratunek?

Eksperci uważają, że masowe wymieranie – 6. w ostatnich pół miliarda lat właśnie się zaczęło! Czy jest jeszcze dla nas ratunek? Jest szansa, aby się poprawić i ograniczyć to tragiczne zjawisko. Jedynym słusznym krokiem jest podjęcie natychmiastowych działań zarówno na płaszczyźnie lokalnej jak i globalnej. R. Watson tłumaczył, że przy pomocy transformacyjnej zmiany natura może zostać uchroniona, odtworzona i wykorzystywana w zrównoważony sposób. Przy czym transformacyjna zmiana to fundamentalna, ogólnosystemowa przebudowa technologiczna, ekonomiczna i społeczna. Zacznijmy od siebie.

źródło – tanie-loty.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *